Truffle Mayonnaise

88.0 88.0 88.0 HKD

Fresh Green Apple Jam

88.0 88.0 88.0 HKD

Garlic Parsley Butter

88.0 88.0 88.0 HKD

Black Pepper Sauce

70.0 70.0 70.0 HKD

Garlic Onion Sauce

70.0 70.0 70.0 HKD

Curry Sauce

70.0 70.0 70.0 HKD

Garlic Sauce for Steak

70.0 70.0 70.0 HKD

Butter Garlic Confit

80.0 80.0 80.0 HKD

Marinara Spaghetti Sauce

70.0 70.0 70.0 HKD